Norsk English
Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Are we educating economists for the 21st century?

Økonomer er innflytelsesrike samfunnsaktører. Støtt vårt arbeid for en økonomiutdanning som svarer til utfordringene i det 21. århundre!

Et prosjekt av Rethinking Economics Norge, publisert 19.06.2019. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 47 364
100 %
Målbeløp kr 47 000
Givere 133
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 03.08.2019.

Utdannes økonomene for det 21. århundret? Støtt vårt arbeid for en økonomi som tjener menneskene og planeten!

Finanskrisen utløste et skred av kritikk mot et navlebeskuende økonomifag. Likevel ser vi få tegn på endring i økonomiundervisningen ti år senere. Mange politiske beslutninger tas i dag først og fremst på bakgrunn av økonomisk rådgivning og samfunnsøkonomiske analyser. Mangelen på intellektuelt mangfold hemmer altså ikke bare undervisningen, men også beslutningsgrunnlaget for samfunnet. Det er dermed viktig for oss som samfunn og vite hva økonomene egentlig kan, hva slags verdigrunnlag de bygger på og å være med i samtalen om hva de bør kunne.

Rethinking Economics Norge arbeider nå med en studie av hva økonomistudentene faktisk lærer. Vi ønsker å utgi en rapport samt invitere studenter, forelesere, og allmennheten til samtale om hva samfunnsøkonomene bør kunne for å løse dagens utfordringer. Vi har gjennomgått alle bachelorutdanningene i samfunnsøkonomi og funnet at:

  1. Ingen av emnene nevner nyklassisk økonomi, og svært få nevner noen andre teoretiske skoler.

  2. Ingen av utdanningene inkluderer andre akademiske tradisjoner enn det som er anerkjent som konvensjonell økonomisk teori.

  3. Videre er idéhistorie og økonomisk historie totalt marginalisert.


Skal vi omstille økonomien så den tjener menneskene og planeten, må økonomiutdanningen tilpasses utfordringene vi står overfor i det 21. århundre!

Verden er kompleks, dynamisk og i rask endring. Aldri har vi hatt mer kunnskap om verden vi lever i og de gigantiske utfordringene vi står ovenfor. Samtidig har økonomifaget og undervisningen stagnert. Studentene lærer i dag lite om vår tids store utfordringer, som finanskrisen og klimaendringene. Pensum har også blitt mer innskrenket over de siste tiårene: det er i praksis én akademisk tradisjon som dominerer økonomiutdanningen ved alle de norske universitetene.

 

Vi vil ta del i den internasjonale dugnaden for å fremskaffe empirisk bevis for hvor ensrettet økonomiutdanningen har blitt.

Over hele verden jobber studenter for en reform av økonomiutdanningen, og som ledd i dette arbeidet har studenter utført undersøkelser av pensum, læreplaner og evalueringsformer. De siste årene har det blitt gjennomført en masse studier av innholdet i økonomiutdanninger verden over. For en utfyllende liste se her.

I likhet med studentene i andre land mener vi at den norske samfunnsøkonomiundervisningen bør evalueres. Vi ønsker nå å publisere funnene i en populærvitenskapelig rapport, som tilgjengeliggjøres for studenter, forelesere og allmennheten for øvrig, slik våre kollegaer i Nederland har gjort her.

 Resultatene fra undersøkelsen tyder så langt på at Norge føyer seg inn i rekken av land som har innsnevret økonomiutdanningen til å omfatte kun én teoriretning og ett metodesett. En bedre metode for å lære kritisk tenkning ville nok være, som er vanlig i andre samfunnsfag, at introduksjonsemnene gjennomgår fagets teoretiske utvikling i en historisk kontekst og formidler debattene som utspant seg rundt de teoretiske skiftene som har funnet sted. 


Vi trenger din støtte for å få realisert vårt prosjekt.

Rethinking Economics er en organisasjon, startet av økonomistudenter, som arbeider for å fornye, berike og demokratisere den økonomiske tenkningen. Vi jobber for mangfold i undervisningen og kritisk debatt omkring dagens økonomifag, for at vi skal være bedre rustet til å løse fremtidens utfordringer!

Vi ønsker også at samfunnsøkonomi skal være forståelig for alle samfunnsengasjerte borgere og at flere skal kjenne til det mangfoldet av økonomiske teorier som finnes. Les mer på våre hjemmesider: www.rethinkingeconomicsnorge.com


Hva lærer egentlig norske samfunnsøkonomistudenter? Forberedes de på møtet med en kompleks og kaotisk virkelighet preget av store omstillinger og rask endring?

Vi har gjennomgått bachelorutdanningene i samfunnsøkonomi og kvantifisert og dokumentert hva en student skal lære i løpet av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. For de fem aktuelle universitetene har vi vurdert alle emnebeskrivelser og eksamener for de obligatoriske fagene i studieåret 2017 – 18.

Ingen av utdanningene inkluderer andre akademiske tradisjoner enn det som er i dag er anerkjent innenfor konvensjonell økonomisk teori. Videre er det ingen av emnebeskrivelsene som nevner nyklassisk økonomi, og få som nevner noen andre teoretiske skoler. Der er altså ingen bevissthet om at dét man lærer er én teoretisk retning blant mange, sånn som det ellers er på alle andre samfunnsvitenskaps utdannelser. Videre er idéhistorie og økonomisk historie totalt marginalisert.

Studentene vurderes individuelt ved skriftlig eksamen, som i stor grad tester evnen til å bruke en modell, og i liten grad ber studenten om å vurdere modellene som anvendes. Det oppfordres sjelden til å vurdere problemer ved hjelp av samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning og resonnering.

 

Vi trenger deg med på laget!

Vi trenger finansiering for å utforme og trykke opp rapporten. Din støtte vil gå til utforming av rapporten, som våre frivillige (studenter og økonomer) allerede er i gang med å skrive. 

Midlene vil gå til forberedende arbeid: illustrasjon og grafisk arbeid, samt tekstbehandling og korrektur. Videre trenger vi midler for å publisere rapporten: publisering på nett (på issuu.com) og deretter ønsker vi å trykke opp minst 350 fysiske eksemplarer.

I tillegg, hvis midlene strekker til, ønsker vi å reise rundt til universitetene som er vurdert for å presentere våre funn og invitere studenter, forelesere, instituttledere, osv. til debatt om fremtidens økonomiutdanning.

 

Støtt oss i dag, og få et eksemplar i posten når den er klar!Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Andrea Thorup

Styremedlem

Marie Storli

Nestleder

Synnøve Hokholt Sagafos

Styremedlem

Ebba Boye

Leder

Liv Anna Lindman

Nordisk koordinator

Få rapporten digitalt

Få rapporten tilsendt digitalt når den er klar, og du blir invitert til vår lanseringsfest! (Skriv din epostadresse i feltet for bostedsadresse)

26 personer har bidratt Begrenset antall: 224 igjen kr 100
Estimert leveranse 01.09.2019

Få rapport i posten

Få rapporten tilsendt i posten og invitasjon til lanseringsfesten!

31 personer har bidratt Begrenset antall: 119 igjen kr 250
Estimert leveranse 01.09.2019

Få rapport og uendelig mye takknemlighet

Du får fortsatt bare en rapport i posten og invitasjon til lanseringsfesten, men du får også vår evige takknemlighet! Jo flere som gir 1000 kroner jo finere kommer den til å bli og jo raskere havner den i postkassen din. Og vi blir veldig takknemlige for at du gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet med å spre kunnskap og kritisk refleksjon rundt dagens økonomifag!

18 personer har bidratt kr 1 000
Estimert leveranse 01.09.2019