BOKUTGIVELSE PÅ NORSK AV BERNARD LIEVEGOED

BOKUTGIVELSE PÅ NORSK AV BERNARD LIEVEGOED

Boken Menneskehetens åndelige utvikling. De gamle - og de nye mysterier av Bernard Lievegoed. Oversettelse og utgivelse av boken på norsk.

Et prosjekt av JENSETH PROSJEKT, publisert 25.11.2020. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 12 000
60 %
Målbeløp kr 20 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 29
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 09.01.2021.

Som menneskehet befinner vi oss i dag i den dypeste materialisme både når det gjelder religion og vitenskap. I boken gir Bernard Lievegoed et unikt overblikk over verdensutviklingen og Europas åndshistorie. Teksten baserer seg på Rudolf Steiners åndsforskning og innsikt i mysterienes innhold. Boken presenterer fire mysteriestrømninger som har virket i Europa. Disse ble av Rudolf Steiner forent under julestevnet i Goetheanum 1923/24 i en «åndelig grunnsten» til fremtidens mysterieskole.


Fra forordet til Bernard Lievegoed: Bak 1900-tallets turbulente utvikling gjemmer det seg mer enn politiske og økonomiske konflikter: Det pågår en strid mellom åndelige vesen. Rudolf Steiner forutsa at denne kampen vil nå sitt høydepunkt innen slutten av århundret. Samtidig har det oppstått en sterk lengsel etter fornyelse. Men hvor det leder hen, står fortsatt helt åpent. Akkurat nå gjelder det, foruten vilje til å gjøre det gode, å utvikle evnen til innsikt. Derfor er det nødvendig å lære å kjenne den åndelige bakgrunn til verdenssituasjonen.

 


Bernard Lievegoed (1905-1992) var en nederlandsk lege, psykiater, organisasjonsutvikler og forfatter. Han var født av nederlandske foreldre i Medan, Sumatra, som den gang var nederlandsk Østindia. Han studerte medisin i Groningen, og 24 år gammel meldte han seg inn i Antroposofisk Selskap; noe som fikk stor betydning for hans videre liv og utvikling. I 1931 giftet han seg, grunnla Zonnehuis, et hjem for barn med nedsatt funksjonsevne, og flyttet til Zeist. Han tok doktorgrad med en avhandling om musikkterapi. Senere ble han professor i sosialpedagogikk ved Erasmus University i Rotterdam. Bernard Lievegoed er mest kjent for å etablere en teori om organisasjonsutvikling. Han grunnla NPI(Netherlands Pedagogical Institute) som hjalp organisasjoner med å realisere sine økonomiske, sosiale og kulturelle mål. Han var med på opprettelsen av en rekke skoler, som Steinerskolen i Zeist, Vrije Hogeschool og Hogeschool Helicon. Fra 1961 til 1975 var Bernard Lievegoed generalsekretær for Antroposofisk Selskap i Nederland. Han har utgitt en rekke bøker, de fleste er oversatt til svensk eller dansk, som: Konsten att samarbeta. Antroposofiska erfarenheter, Livskriser - livschancer. Menneskets udvikling mellem barndom og alderdom, Människan vid tröskeln till den andliga världen, Genom nålsögat. Ett liv med antroposofin, Om sjælens redning. Ingen av bøkene hans er tidligere vært oversatt til norsk.


Forsidebilde: Mikaels kamp med dragen. Rafael Sanzio, 1503-05, oljemaleri. Louvre, Paris.


Menneskehetens åndelige utvikling. De gamle - og de nye mysterier er oversatt av Liv Skappel Gran i samarbeid med Marijke Vreeken og Sissel Jenseth. Boken har et forord av Liv Skappel Gran, og den består av 11 kapitler: 1) Den store åndskampen. 2) Menneskehetens differensiering: Jordens planetutvikling; Polaristiden; Hyperborea; Lemuria; Den atlantiske tiden; Den etter-atlantiske epoken; De gamle mysterienes vesen; Den greske mysteriekulturen. 3) Møtet mellom de fire mysteriestrømningene i Europa. 4) Den østlige strømningen: Gralsmysteriet. 5) Den vestlige strømningen: Hibernia og den keltiske kristendommen. 6) Den nordlige mysteriestrømningen: De germanske folkene. 7) Den sydlige strømningen: Dødens og oppstandelsens mysterium. 8) Foreningen av de fire mysteriestrømningene gjennom Rudolf Steiner. 9) Møtet med det onde i bevissthetssjelens tid. 10) De nye mysteriene. 11) Enda en gang: Den store åndskampen. Boken vil være på cirka 160-170 sider.


Boken Menneskehetens åndelige utvikling. De gamle - og de nye mysterier  vil bli gitt ut på Antropos forlag i 2021, og selve utgivelsen koster 50.000 kr.


Rudolf Steinerstiftelsen har bidratt med 15.000 kr. I tillegg har vi mottatt 15.000 kr fra Stiftelsen Oslogruppens gavefond. Da mangler vi fortsatt 20.000 kr, som vi håper å kunne samle inn gjennom CulturaFLOKK. Alle som gir et bidrag til boken på mer enn 300 kr, er sikret et eksemplar av denne. Det er derfor viktig at man oppgir navn og adresse. Det innsamlede beløpet blir overført til nettverket «Vår nordiske arv». Sissel Jenseth er ansvarlig for selve produksjonen av boken, og vil sørge for distribusjon av boken til de som har bidratt med mer 300 kr. Boken forventes ferdig i løpet av januar 2021, og den vil bli presentert lørdag 6. februar i Josefines gt 12 kl 11.00 av Liv Skappel Gran og Sissel Jenseth.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Jenseth Prosjekt

Prosjekteier

En bok

En bok

Boken Menneskehetens åndelige utvikling. De gamle - og de nye mysterier av Bernard Livegoed vil bli gitt ut på Antropos forlag i 2021. Boken presenters i Josefines gt 12 lørdag den 6. februar, og boken kan hentes der. Eller den blir tilsendt etter denne datoen.

22 personer har bidratt kr 300
Estimert leveranse 06.02.2021