bidra.no

Festival for treskulptur og trearkitektur

Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020 arrangeres i siste halvdel av juni langs Nasjonal turistveg Rondane.