bidra.no

Støtt uavhengige reparatører

Kronerulling for mobilreparatør Henrik Huseby som er saksøkt av Apple.