bidra.no

Kreativt verksted for unge & eldre i Trondheim

Felles arena for skaperglede og livskvalitet på tvers av generasjoner.